AB & Co geosystems d.o.o.

snimajne objekata
snimajne i obležavanje podzemnih
   vodova i instalacija
iskolčavanje objekata
deoba i spajanje parcela
omeđavanje parcela                        
praćenje sleganja objekata
izrada situacionih planova za objekte
izrada digitalnih planova
ostale geodetske usluge

 

Koraci prilikom prijavljivanja legalizacije:

Zahtevi se podnose do 11. marta 2010. godine. Zahtev za legalizaciju može se podneti za sve objekte koji su bez dozvole izgrađeni do 11. septembra 2009. Ukoliko ste zahtev podneli po starom zakonu, ne mora se podnositi ponovo.
Nadležni organ utvrđuje da li je podneta dokumentacija u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
Ukoliko dostavljena dokumentacija nije kompletna, nadležni organ u roku od 60 dana traži njenu dopunu.
Ukoliko podnosilac u ostavljenom roku ne dostavi traženu dopunu tražene dokumentacije, zahtev se odbacuje i po pravnosnažnosti dostavlja građevinskoj inspekciji na dalji postupak.
Kada stranka dostavi kompletnu dokumentaciju, nadležni organ pristupa odlučivanju i donosi odluku o mogućnosti legalizacije predmetnog objekta.
Ako ne postoji mogućnost legalizacije, nadležni organ donosi rešenje kojim se zahtev odbija, te se po pravnosnažnosti dostavlja građevinskoj inspekciji na dalji postupak.
Ukoliko nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost legalizacije, o tome obaveštava podnosioca zahteva.
U roku od 60 dana podnosilac zahteva sklapa ugovor sa Direkcijom za građevinsko zemljište.
Po sklapanju ugovora sa Direkcijom za građevinsko zemljište, nadležni organ u roku od 15 dana donosi rešenje o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli jednim rešenjem.